Öppna budgetar från offentlig sektor är den Palantir som samhället behöver

- Tänk vad mäktigt, lärorikt och nyttigt att kunna se in i framtiden?

Posted by Mattias Axell on September 27, 2022

I mitt engagemang med Handlingar.se har jag granskat hur nya datalagen fungerar i praktiken och testat datamognaden hos kommuner innan och efter införandet 1 augusti 2022.

Möjligheterna med budgetdata från offentligsektor levererat som öppna data är många och stora. Tänk exempelvis om det gick att visualisera framtidens konkreta och greppbara effekter och konsekvenser av olika politiska partiers budgetförslag innan politiska val som inför valet 2022?

Öppna budgetar i standardiserade databaserade format skulle ge varje person som har tillgång till Internet en möjlighet att titta in i en Palantir. Idag är vi inte där i Sverige.

Det vi upptäckt är att Sverige behöver tydligare krav och ledarskap från politiker och därefter myndigheter som skapar och kravställer standardisering, insamling och datadelning som öppna data från det offentliga.

Läs granskningen här: https://about.handlingar.se/2022/09/26/handlingar-se-rapport-oppna-budgetar-2022/

Mer om vad politikerna i Sverige vill och vad vi kan förvänta oss under kommande mandatperiod kommer i oktober…!