Vi vet mer om svarta hål än vart våra skattepengar går

- Vad finns det för skäl till att inte kunna följa våra skattepengar?

Posted by Mattias Axell on August 30, 2022

Den 10:e april 2019 publicerade USA:s rymdmyndighet NASA den första bilden på ett svart hål. De lyckades sammanställa digital information och med det generera den första sammansatta bilden på hur ett svart hål ser ut för det mänskliga ögat. Den 4:e maj 2022 så publicerade NASA även en ljudsammansättning om hur ett svart hål låter. Detta är fascinerande upptäckter som bidrar till att öka vår utveckling. Dessa upptäckter är konkreta, greppbara och tydliga utfall från den budget som den amerikanska skattebetalaren deklarerar och betalar skatt för varje år. Det för mänskligheten framåt och skapar ett värde som hjälper utveckla vår förståelse om vår samtid. Även om den samtiden är långt borta och i ett svart hål så skapas nytta, precis som utförda insatser med skattemedel ska göra. För en relativt liten del av den amerikanska statens budget så lyckades NASA med dessa oerhörda åstadkommanden. Spelar detta någon roll?

De senaste åren har det höjts alltfler röster om skatter, effektiviteten kring skatterna och nyttan som invånarna och skattebetalarna får ta del av. Utan att ge mig in djupare i den debatten blev jag nyfiken på att inför valet 2022 att ta reda på hur det egentligen ser ut kring kommunala budgetar. Jag är nyfiken på om det går att följa en skattekrona från politiska löften till budget och ända till en utförd handling. Att samla in skatter från medborgare och skapa en transparenskedja som visar resan krona för krona från inbetalad skatt till utförd samhällsnytta är viktigt för förtroendet till offentlig sektor, demokratin och för medborgaren själv. Det kan bidra till att förstå vad och hur skatten gör för nytta i vardagen och på lång sikt. Det är fullt görbart idag - det är inte raketforskning. Men det behövs vilja.

Under sommarhalvåret har jag genom mitt ideella engagemang i Handlingar.se använt offentlighetsprincipen digitalt i ett systematiskt granskande syfte för demokratin. Jag har försökt ta del av digitala budgetdokument från kommuner så gott det går. Jag har bett om det i tabeller med så hög detaljrikedom som möjligt. Som en del i mitt projekt gör jag denna granskning för att visa på värdet och nyttan med digital information om den är tillgänglig digitalt och offentligt. Helst proaktivt som öppna data, men annars reaktivt som svar till min begäran om allmän handling.

Inför årets val 2022 frågade vi oss i projektet: Vad vet vi om vart våra skattepengar planeras gå? Vart är de på väg? Vad säger de om vart vi är på väg som kommun men även som samhälle i stort - speciellt om vi kunde jämföra de?

Det här kommer jag berätta mer om idag under den presentation jag håller i vid Goto10 i Stockholm som du kan vara med på. Jag uppmuntrar dig som deltar online eller på plats att ta med en dator eller annat för att själv hitta och spana in din kommuns budget för 2022 och granska hur de budgeterat. Att NASA tillgängliggör kunskap om rymden är inspirerande. Jag önskar att svenska kommuner och andra myndigheter tillgänggliggjorde dokument, information och budget som data i digitala och öppna format. Det här skulle bidra till att göra kommuner och samhället väldigt inspirerande och engagerande för många.

Det jag kan konstatera idag är att vi vet mer om svarta hål än vart våra skattepengar går.