Varför göms upphandlingsannonser bakom betalväggar?

- Alla ska kunna få reda på vad svenska myndigheter håller på att köpa så att fler kan delta i upphandlingarna!

Posted by Mattias Axell on February 14, 2022

Under en alltför lång tid så har annonseringar för #upphandlingar varit instängda bakom betalväggar. Konsekvensen av detta är att kvalitén riskerar försämras då #konkurrens minskar med färre potentiella leverantörer deltar i myndigheternas upphandlingar.

Vi som lever och verkar i #Sverige förtjänar världens bästa #offentligsektor och mer öppenhet kring upphandlingar är steg på vägen. Myndigheterna behöver fler och bättre offerter men dagens #betalväggar och sekretessbeläggning förhindrar detta.

Många delar i upphandlingarna är sekretessbelagda på grund av vad som kallas #affärshemligheter. Denna förändring som infördes för flera år sedan riskerar sänka förtroende till myndigheter, #skattesystemet, politiker och i slutändan demokratin. Vi behöver öppna upp upphandlingarna - så att vi som #skattebetalare ska kunna följa vår skatt via upphandlingar fram till den nytta vi får tillbaka från skatten.

Ta del av denna guide och upptäck själv genom dina frågor hur skattepengar används i inköp. Du kan få ut något intressant som annars kanske skulle kunna sekretessbeläggas. Hör av dig i såna fall!