Frågor att svara på i hälsodeklaration innan du kan ge blod hos Blodcentralen i Sverige

- Spara tid genom att läsa dessa frågor innan du eventuellt kan åka till din Blodcentral för att ge blod och rädda liv!

Posted by Mattias Axell on January 20, 2020

Jag är blodgivare sen 2016 och vill tipsa dig som läser att börja ge blod. Det är en behaglig upplevelse, tar lite tid och kan rädda liv! Det är dock viktigt att svara ärligt och korrekt på frågorna i hälsodeklarationen. Och det är smart att kunna göra det innan du åker till Blodcentralen för att på så sätt spara tid och möjligtvis undvika omväg eller tur- och returresa till Blodcentralen. När du som blodgivare är där kommer du som alltid att behöva svara på dem på plats sanningsenligt och därefter baserat på svar få ge blod eller ej. Därför är här frågorna som ställs vid hälsodeklaration. Dessa frågor gäller i alla fall för män:

 • Har du idag läst Blodcentralens information om när man inte ska ge blod?
 • Behandlas du eller följs upp av läkare eller någon annan inom vården?
 • Är du sjukskriven?
 • Har du de senaste två veckorna behandlats av tandläkare eller tandhygienist?
 • Har du varit magsjuk, förkyld eller haft någon annan infektion de senaste två veckorna?
 • Har du haft feber över 38⁰C de senaste två veckorna?
 • Använder du nu eller har du senaste två veckorna använt läkemedel (även receptfria)? Värktabletter?
 • Varför har du använt läkemedel? Vilka läkemedel?
 • Har du de senaste två veckorna använt droger t.ex. hasch, kokain, GHB, marijuana, rökheroin, khat, metamfetamin, ecstasy?
 • Har du den senaste månaden vaccinerats?
 • Har du de senaste tre månaderna haft sexuellt umgänge med ny partner?
 • Har du de senaste månaderna fått akupunktur?
 • Har du de senaste sex månaderna blivit tatuerad eller piercad t.ex. tagit hål i örat?
 • Har du de senaste sex månaderna använd receptbelagt läkemedel för behandling av: akne, håravfall, psoriasis, förstorad prostata?
 • Har du de senaste 2 åren fått receptbelagt läkemedel för behandling av hudtumör?
 • Har du sedan förra blodgivningen blivit undersökt eller behandlad för sjukdom, olycksfall eller av annan orsak varit i kontakt med sjukvården?
 • Har du sedan förra blodgivningen fått blodtransfusion eller genomgått någon transplantation?
 • Har du sedan förra blodgivningen rest utanför Norden? Norden består av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (inklusive Färöarna, Grönland och Åland).
 • Har du sedan förra blodgivningen haft feber vid besök i ett malariasmittat område eller inom sex månader efter att du lämnat området?
 • Har du sedan förra blodgivningen varit utsatt för risk för hepatit (gulsotssmitta) eller HIV (aids-virus)?
 • Har du eller din partner infektion med HIV (aids-virus)?
 • Har du injicerat (sprutat in) narkotika, anabola steroider, tillväxthormon, kosmetiskt preparat, annat preparat?
 • Har du betalat eller fått betalt för sexuellt umgänge?
 • Har du eller någon i din familj haft Creutfeldt-Jakobs sjukdom?
 • Har du haft sexuellt umgänge med en annan man?
 • Har du eller din partner haft sexuellt umgänge de senaste 12 månaderna med person: med känd HIV eller hepatit? som du vet har injicerat narkotika eller dopningsmedel?
 • Har du sedan förra blodgivningen hos oss givit blod på blodcentral i annat landsting/annan region?
 • Känner du dig frisk?

Dessutom är det viktigt att lämna ditt samtycke:

 • Jag samtycker till att: de delar av blodet som inte används direkt i sjukvården får användas för framställning av läkemedel t.ex. för blödarsjuka.
 • Jag samtycker till att: de delar av blodet som inte avnänds direkt i sjukvården får användas till de i biobankslagen godkända ändamålen forsknin, klinisk prövning, utbildning, kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården.
 • Jag intygar att:
 • jag har läst och förstått informationen om smitta som kan överföras med blod.
 • jag inte har utsatts för risk för smitta som kan överföras med blod,
 • jag har givits tillfälle att ställa frågor,
 • min hälsodeklaration är sanningsenlig.
 • Har du sedan föregående givning bytt adress, E-post eller telefonnummer (hem, mobil, arbete)? I så fall kontakta receptionen efter du fyllt i hälsodeklarationen för att kontrollera dina uppgifter.
 • Signera hälsodeklaration

För att säkerställa att det är dina egna svar du godkänner, vänligen age ditt personnummer och klicka på ‘Signera’ för att gå vidare och skriva under din hälsodeklaration.

Här kan du ge blod

Hemsidan för blodcentraler i Sveriges olika regioner heter GeBlod.Nu. Det är enkelt att hitta till en blodcentral via deras karta här. Tyvärr kan det vara stängt på morgon och kväll då många kan ha tid innan eller efter arbets- eller studietid men det går att anmäla sin organisation till att “rädda liv på arbetstid”!

Att ge blod kan rädda liv

Det är ofta brist på blod i Sverige idag och behövs fler blodgivare över hela landet. Jag får ofta meddelande från Blodcentralen att behovet av min blodgrupp “är stor just nu”. Jag får också meddelanden kort efter min bloddonation att mitt blod kommit till användning för en mottagare. Tillgången på donerat blod verkar inte så stor och blodet kommer ofta till användning på väldigt kort tid emellan givare till mottagare.

Ordentliga regler kräver lite framförhållning

I Sverige har vi ordentliga regler kring kvalitén på blod vid blodgivning. Detta är för att mottagaren inte ska riskera att insjukna eller bli sjukare av något från blodgivaren. Även om blodet testas så kan det spara mycket tid både för dig och blodcentralen att kunna svara på frågorna för hälsodeklaration i förväg.

Tillgänglig hälsodeklaration på Internet sparar tid för blodgivaren

Eftersom det går minst tre månader innan blodgivare får ge blod igen så är det lätt att glömma att gå dit igen, speciellt om du bett att inte få påminnelser. Frågorna som du som blodgivare behöver svara på kräver ofta lite betänketid, t.ex. om man rest utanför Norden, träffat ny partner eller nyligen haft en förkylning. Därför kan det vara slöseri med tid för någon som är givare att åka till Blodcentralen i onödan, bara för att inse att man inte kan ge blod. Jag hoppas att frågorna ovan gör det lättare för dig att avgöra om du kan ge blod vid ditt nästa besök - innan du åker dit och svarar på frågorna. Lycka till!